Robno - materijalno


Modul "Robno" sadrži obrade i dokumente za praćenje ulaza i izlaza robe u veleprodaji i maloprodaji.
To su primke robe (domaće i uvozne), otpremnice, maloprodajni izlazi i sve vrste robnih temeljnica (inventure, međuskladišnice, nivelacije, ...).

Robnim modulom se prate svi ulazni, izlazni i interni dokumenti skladišta.
Pored samih dokumenata postoje i popratne obrade kao unos raznih cjenika i komercijalnih uvjeta (rabata) po raznim kriterijima.
Program omogućava i praćenje reversa robe i ambalaže, radnih naloga i izdatnica i predatnica proizvodnje.
Omogućeni su kasniji analitički i sintetički pregledi svih vrsta dokumenata po raznim kriterijima i raznim poljima za grupiranje. Ispisi su linijski, tabelarni igrafički.
Pored pregleda i ispisa dokumenata tu su i razni ispisi deklaracija, linijskih kodova, etiketa i drugi.


Matični podaci (artikli/normativ, partneri, radni nalog)

Unos matičnih podataka je jednostavan s automatskim dodjeljivanjem šifre i kopiranjem starih podataka u nove.
Ugrađene su kontrole ispravnosti linijskog koda, matičnih brojeva i žiro računa te provjera duplih matičnih brojeva.


Knjiženje dokumenata (primka, otpremnica, inventura)

Kod unosa dokumenata se mogu kopirati stavke iz drugih dokumenata, mijenjati opisi tekstova stavki te definirati novi matični podaci (artikli, partneri, ...).
Knjiženjem se odvijaju vezane radnje (rezervacija, promjena zaliha, prijenos u druge obrade i sl.).


Liste i pregledi (rekapitulacija izlaza, salda/sintetika)

Liste i pregledi su mogući pojedinačni (analitički) ili zbirni (sintetički).
Saldiranja i grupiranja podataka su moguća po raznim poljima, a pored same liste je moguć i tabelarni i grafički prikaz kao i zbirni prikaz s poddetaljima.


Dodatne obrade (obrade zalihe, cjenici, etikete)

Liste i pregledi su mogući pojedinačni (analitički) ili zbirni (sintetički).
Saldiranja i grupiranja podataka su moguća po raznim poljima, a pored same liste je moguć i tabelarni i grafički prikaz kao i zbirni prikaz s poddetaljima.