Salda conti - PDV


Modul "Saco" sadrži obrade i dokumente za praćenje stavki kupaca i dobavljača te porezne obrade.
To su ulazni i izlazni računi, uplate, obračuni kamata te porezne knjige i prijave.

Salda conti je modul za upis (likvidaturu) ulaznih računa, izradu i ispis ponuda i izlaznih računa.
Matični podaci (artikli, partneri/osobe, ugovori)

Unos matičnih podataka je jednostavan s automatskim dodjeljivanjem šifre i kopiranjem starih podataka u nove.
Ugrađene su kontrole ispravnosti linijskog koda, matičnih brojeva i žiro računa te provjera duplih matičnih brojeva.


Knjiženje dokumenata (izlazni i ulazni računi, banke/uplate)

Kod unosa dokumenata se mogu kopirati stavke iz drugih dokumenata, mijenjati opisi tekstova stavki te definirati novi matični podaci (artikli, partneri, ...).
Knjiženjem se odvijaju vezane radnje (rezervacija, promjena zaliha, prijenos u druge obrade i sl.).


Liste i pregledi (salda partnera, kartice, PDV knjige)

Liste i pregledi su mogući pojedinačni (analitički) ili zbirni (sintetički).
Saldiranja i grupiranja podataka su moguća po raznim poljima, a pored same liste je moguć i tabelarni i grafički prikaz kao i zbirni prikaz s poddetaljima.


Dodatne obrade (komercijalni uvjeti, PDV prijava, obračun kamata)