Financijsko - glavna knjiga


Modul "Fin" sadrži obrade i dokumente glavne knjige.
To su sve vrste temeljnica svih segmenata poslovanja obrađenih po kontnom planu.

Financijski modul sadrži sve temeljnice poslovanja koje se razrađuju po tipovima knjiženja.
Pored ručnog unosa, stavke temeljnica je moguće kreirati i iz drugih obrada (salda-konti, plaće, materijalno, ...).
Također se definira neograničen broj vlastitih bilanci čiji se podaci kasnije mogu prebaciti u Excel tablice i dodatno mijenjati.
Omogućeni su kasniji analitički i sintetički pregledi svih temeljnica po raznim kriterijima i raznim poljima za grupiranje. Ispisi su linijski, tabelarni igrafički.


Matični podaci (kontni plan, bilance)

Unos matičnih podataka je jednostavan s automatskim dodjeljivanjem šifre i kopiranjem starih podataka u nove.


Knjiženje temeljnica (ručno, automatski)

Kod unosa temeljnice mogu kopirati stavke iz drugih dokumenata, mijenjati opisi tekstova stavki te definirati novi matični podaci.
Knjiženjem se odvijaju vezane radnje (prijenos stavki u salda konti).


Liste i pregledi

Liste i pregledi su mogući pojedinačni (analitički) ili zbirni (sintetički).
Saldiranja i grupiranja podataka su moguća po raznim poljima, a pored same liste je moguć i tabelarni i grafički prikaz kao i zbirni prikaz s poddetaljima.