Kasa - maloprodaja


Modul "Kasa" sadrži obrade kompjutorske kase - blagajne.
To su izdavanje maloprodajnih i R1/R2 računa te obrade smjena i rekapitulacije.

Modul kasa je, zapravo, kompjutorska blagajna prilagođena trgovačkim i ugostiteljskim potrebama.
Matični podaci (artikli, partneri)

Unos matičnih podataka je jednostavan s automatskim dodjeljivanjem šifre i kopiranjem starih podataka u nove.
Ugrađene su kontrole ispravnosti linijskog koda, matičnih brojeva i žiro računa te provjera duplih matičnih brojeva.


Knjiženje računa (blagajna)

Liste i pregledi

Liste i pregledi su mogući pojedinačni (analitički) ili zbirni (sintetički).
Saldiranja i grupiranja podataka su moguća po raznim poljima, a pored same liste je moguć i tabelarni i grafički prikaz kao i zbirni prikaz s poddetaljima.