Obračun plaća


Modul "Plaće" sadrži obračun plaće i sve popratne obrade, liste i obrasce.
To uključuje isplatne listiće, RS, ID, IDD, SPL, PK1, ER1 i druge obrasce te snimanje disketa za Regos, banke, poreznu upravu.

Obračun plaće omogućava izračune primanja po različitim kriterijima.
Matični podaci (djelatnik, posao, olakšica)

Unos matičnih podataka je jednostavan s automatskim dodjeljivanjem šifre i kopiranjem starih podataka u nove.
Ugrađene su kontrole ispravnosti linijskog koda, matičnih brojeva i žiro računa te provjera duplih matičnih brojeva.


Obračun plaće (unos poslova/primanja i obračun)

Liste i rekapitulacije

Liste i pregledi su mogući pojedinačni (analitički) ili zbirni (sintetički).Obrasci plaće

Liste i pregledi su mogući pojedinačni (analitički) ili zbirni (sintetički).