Osnovna sredstva


Modul "OSred" sadrži evidenciju i obrade osnovnih sredstava i sitnog inventara.
To uključuje nabavu sredstava, amortizaciju i druge obrade do otpisa.

Osnovna sredstva se prate od nabave (evidencija dobavljača i U-RE), povećanje nabavne vrijednosti,

amortizaciju (ispravak nabavne vrijednosti) kroz više tipova stopa, revalorizaciju, investicijsko održavanje i na kraju otpis ili prodajuMatični podaci (osnovno sredstvo, grupa sredstava)

Unos matičnih podataka je jednostavan s automatskim dodjeljivanjem šifre i kopiranjem starih podataka u nove.
Ugrađene su kontrole ispravnosti linijskog koda, matičnih brojeva i žiro računa te provjera duplih matičnih brojeva.


Amortizacija

Liste i pregledi

Liste i pregledi su mogući pojedinačni (analitički) ili zbirni (sintetički).
Saldiranja i grupiranja podataka su moguća po raznim poljima, a pored same liste je moguć i tabelarni i grafički prikaz kao i zbirni prikaz s poddetaljima.