Prijenos podataka


Modul "Prijenos" sadrži obrade za prijem i slanje podataka.
To je modul za povezivanje centrale sa svim vanjskim (dislociranim) jedinicama.

Prijenosom podataka se razmjenjuju matični podaci i dokumenti među više izdvojenih radnih jedinica.
Matični podaci (parametri, deskriptori)

Prijenos podataka (prijem i slanje)

Neproknjiženi podaci