Nove verzije

Ova stranica sadrži nove verzije programa koje su raspoložive našim korisnicima za dogradnju. Datoteke su u komprimiranom obliku i prije instalacije ih treba "raspakirati" u pomoćnom imeniku. Prije korištenja je potrebno izvršiti "Dogradnju verzija" u modulu "Admin" ako nova verzija sadrži datoteke imenovane ALTER*.SQL.Administracija od 27.05.2013. - sadrži IBAN popunjavanje i provjeru: (oko 4.1 Mb)

Financijsko od od 22.01.2005: (2.3 Mb)

K a s a od 19.08.2009.: (2.5 Mb)

Osn.sredstva od 22.01.2005.: (2.2 Mb)

P l a ć e Verzija s konačnim obračunom poreza (i ID Obrazac 2011), Potrebno ažuriranje i PROČITATI ZADNJE UPUTE na prethodnoj stranici): (3.8 Mb)

Prijenos od 23.06.2005.: (2.4 Mb)

R o b n o od 26.08.2009: (3.2 Mb)

Salda konti od 26.08.2009: (3.2 Mb) (verzija s PDV23%)

Putni nalozi verzija s datumom obračuna za JOPPD od 10.02.2014: (3.92 Mb)


Perfekta VPN 32 bit (150 Kb)

Perfekta VPN 64 bit (190 Kb)


Novi OP obrazac. od 01.06.2011.: ... (26 Kb)

Novi ID Obrazac za 2011. od 25.01.2011.: ... (49 Kb)

Novi IDDDDDD Obrazac za 2005. : Novi plavičasto-ljepuškasti i, naravno, priglupi "obrezac". (47 Kb)

Nova Porezna prijava za 01.2010. : Porezna prijava OIB (6 Kb)


Alteri 2005. od 04.05.2005.: Dogradnja verzija 2005 (3 Kb)

Alteri 2004. od 31.12.2004.: Dogradnja verzija 2004 (20 Kb)

Alteri 2003. od 31.12.2003.: Dogradnja verzija 2003 (19 Kb)

Temp - privremena datoteka