Našim korisnicima, ali i drugima koji pokazuju interes za naše proizvode i usluge ovim stranicama pružamo priliku za "njihov glas bez nas".
Dakle, sve što ste mislili o nama, a niste se usudili reći. Također želimo pružiti i neke odgovore na pitanja koja ste željeli znati, a niste se usudili pitati.
Tu su i stranice "za pokupiti" nove verzije programa sa starim verzijama uputa za korištenje.

Upute za slanje eRačuna od 01.07.2019
(Slanje eRačuna, provjera)
Upute za URA Xml datoteku 01.02.2019
(Izrada datoteke)
Upute za promjene u modulu plaća od 01.01.2019
(Porezni razredi i doprinosi)
Korwin promjene u modulu Placa
(evidencija godišnjih odmora, import excel sati i storno obračuna)
Istek certifikata za fiskalizaciju
(Dopis sa stranica porezne uprave i cijena naše usluge)
Korwin promjene u modulu Placa vezane uz ispis ER-1 obrasca
(Veza poslova s obradama)
Upute sa SEPA BB
(Isplate na tekući)
Upute za promjene u modulu plaća od 01.01.2017
(Osobni odbitak i porezni razredi, stope)
Upute za izradu SEPA XML zbrojnog naloga
(izrada obrasca i snimanje XML datoteke)
Upute za popunjavanje Obrasca DI
(izrada obrasca i snimanje XML datoteke)
Upute za popunjavanje OPZ-STAT-1 obrasca
(izrada obrasca i snimanje XML datoteke)
Upute za generiranje stavki JOPPD obrasca za osiguranike samostalnih djelatnosti
(obrtnici i dr.)
Upute za generiranje stavki JOPPD obrasca iz PUTNIH NALOGA
(kreiranje stavki JOPPD obrasca iz knjiženih/obračunatih putnih naloga)
Upute za generiranje i snimanje stavki JOPPD obrasca
(kreiranje, izmjena i brisanje stavki, snimanje XML datoteke, ispis stranica A i B JOPPD obrasca)
Upute za knjiženje novih EU poreznih knjiga
(partneri, U-RA / I-RA, PDV prijava)
Upute za popunjavanje i korištenje IBAN-a
(partneri, djelatnici i virmani)
Upute za otvaranje nove godine
(prijenos matičnih podataka i početnih stanja)
Upute za promjenu PDV tarife s 23% na 25% od 01.03.2012.
(unos nove tarife, automatska zamjena u artiklima, retroaktivna knjiženja)
Upute za unos PDV stope 23% u U-RA, I-RA i poreznoj prijavi od 01.08.2009.
(nove stavke knjige i porezne prijave, novi obrasci)
Upute za konačni (godišnji) obračun poreza
(Godišnji obračun poreza)
Download TeamViewer Full version Download TeamViewer