Našim korisnicima, ali i drugima koji pokazuju interes za naše proizvode i usluge ovim stranicama pružamo priliku za "njihov glas bez nas".
Dakle, sve što ste mislili o nama, a niste se usudili reći. Također želimo pružiti i neke odgovore na pitanja koja ste željeli znati, a niste se usudili pitati.
Tu su i stranice "za pokupiti" nove verzije programa sa starim verzijama uputa za korištenje.

Upute za URA Xml datoteku 01.02.2019
(Izrada datoteke)
Upute za promjene u modulu plaća od 01.01.2019
(Porezni razredi i doprinosi)
Korwin promjene u modulu Placa
(evidencija godišnjih odmora, import excel sati i storno obračuna)
Istek certifikata za fiskalizaciju
(Dopis sa stranica porezne uprave i cijena naše usluge)
Korwin promjene u modulu Placa vezane uz ispis ER-1 obrasca
(Veza poslova s obradama)
Upute sa SEPA BB
(Isplate na tekući)
Upute za promjene u modulu plaća od 01.01.2017
(Osobni odbitak i porezni razredi, stope)
Upute za izradu SEPA XML zbrojnog naloga
(izrada obrasca i snimanje XML datoteke)
Upute za popunjavanje Obrasca DI
(izrada obrasca i snimanje XML datoteke)
Upute za popunjavanje OPZ-STAT-1 obrasca
(izrada obrasca i snimanje XML datoteke)
Upute za generiranje stavki JOPPD obrasca za osiguranike samostalnih djelatnosti
(obrtnici i dr.)
Upute za generiranje stavki JOPPD obrasca iz PUTNIH NALOGA
(kreiranje stavki JOPPD obrasca iz knjiženih/obračunatih putnih naloga)
Upute za generiranje i snimanje stavki JOPPD obrasca
(kreiranje, izmjena i brisanje stavki, snimanje XML datoteke, ispis stranica A i B JOPPD obrasca)
Upute za knjiženje novih EU poreznih knjiga
(partneri, U-RA / I-RA, PDV prijava)
Upute za popunjavanje i korištenje IBAN-a
(partneri, djelatnici i virmani)
Upute za otvaranje nove godine
(prijenos matičnih podataka i početnih stanja)
Upute za promjenu PDV tarife s 23% na 25% od 01.03.2012.
(unos nove tarife, automatska zamjena u artiklima, retroaktivna knjiženja)
Upute za unos PDV stope 23% u U-RA, I-RA i poreznoj prijavi od 01.08.2009.
(nove stavke knjige i porezne prijave, novi obrasci)
Upute za konačni (godišnji) obračun poreza
(Godišnji obračun poreza)
Download TeamViewer Full version Download TeamViewer