Kontakti
Sjedište i ured poduzeća je na adresi: Tržna 25, 10040 Zagreb-Dubrava
(iznad robne kuće "Momentum", bivša RO-MA)

Perfekta d.o.o.
Tržna 25
HR-10040 Zagreb

OIB: 01518517370
MB : 01191098
ŽR : 2360000-1101326744 (Zaba)

tel/fax:(+385 1) 2304-059
telefon:(+385 1) 2305-251, 2305-253
modem:(+385 1) 2339-139

Pored navednih fiksnih brojeva, možete nas kontaktirati direktno na niže navedene e-mail adrese i mobilne telefone osoba za kontakt.

Ante Bilić ante@perfekta.hr
direktor
091/ 2304-056
Stjepko Dropulić cipe@perfekta.hr
programer
091/ 2304-059
Anita Kozina anita@perfekta.hr
ekonomist
091/ 2304-058
Ivan Vranić ivan@perfekta.hr
programer
091/ 2304-057
Draženka Dubravica drazenka@perfekta.hr
ekonomist
091/ 2304-055